Naszym celem jest zarażenie koszykarską pasją jak największej grupy dzieci oraz ich rodziców. Chcemy pokazać, że sport,

a koszykówka w szczególności, może być wspaniałą przygodą na całe życie.